torsdag 19 mars 2009

Krisen i USA leder till ökat intresse för nätbaserad utbildning

Den ekonomiska krisen betyder att alltfler väljer att vidareutbilda sig och därför ökar intresset för distansutbildning. Enligt en artikel på CNN (Riding out the recession in a virtual classroom) finns det många som ser utbildning som den bästa vägen mot ett nytt jobb. Framför allt ser man flera sökande på fristående nätkurser eftersom de flesta inte hinner med heltidsstudier och inte kan flytta till en universitetsstad.

Inga kommentarer: