måndag 30 mars 2009

Läkarutbildning via Second Life

Enligt en artikel på CNN (Can Second Life help teach doctors to treat patients?) använder Imperial College London den virtuella världen Second Life för att utbilda läkarstudenter i sjukhusrutiner och simulera olika situationer. De har byggt en virtuell kopia av sin egen sjukhusmiljö och studenterna känner igen sig i de virtuella korridorerna. Second Life kommer att fungera som ett intressant komplement till den ordinarie utbildningen och kan aldrig ersätta praktisk erfarenhet "på riktigt". Men den ger nya simuleringsmöjligheter och öppnar upp för studenter från andra sjukhus att vara med i vissa övningar.
Läs mer om projektet på iReport.

Inga kommentarer: