lördag 7 mars 2009

Studentrekrytering på Facebook

Flera undersökningar visar att studenter lockas alltmer till lärosäten som syns på olika ställen på nätet och att färre läser lärosätets egna hemsida eller den tryckta kurskatalogen. Ett sätt att få uppmärksamhet i mediabruset verkar vara att skapa en officiell plats i Facebook där lärosätet kan lägga in nyheter om intressanta utbildningar, forskning, projekt och alumniaktiviteter. Framför allt filmer om intressanta nyheter väcker uppmärksamhet. Titta på till exempel Stanford University (kräver inloggning i Facebook). Se även artikeln i Wired Campus.

Inga kommentarer: