torsdag 2 april 2009

Facebook som diskussionsforum

Kan Facebook bli modellen för framtidens lärplattform? En ny artikel (The chemistry of Facebook) i tidskriften Innovate, Journal of online education (Vol 5 Issue 4, April/May 2009) beskriver hur en kurs i organisk kemi vid Iowa State University använde Facebook som diskussionsforum i stället för lärosätets officiella plattform WebCT. Lärarna hade märkt att få studenter bidrog till diskussionerna på WebCT och provade att skapa en egen grupp i Facebook i stället. Resultatet var en markant ökning i antalet diskussionsinlägg och en mer studentcentrerad diskussion än tidigare.

Författarna, Jacob Schroeder och Thomas Greenbowe, ser Facebook som ett komplement till lärplattformen; mest som en mötesplats där studenterna känner sig hemma. WebCT användes som vanligt för kursmaterial, länksamlingar, inlämningsuppgifter, registrering mm. Det krävs förstås flera studier och forskning kring detta men det är intressant att läsa om sådana praktiska erfarenheter.
OBS För att läsa hela artikeln krävs inloggning hos Innovate (mycket enkelt att skapa konto)

Inga kommentarer: