onsdag 1 april 2009

Teckenspråk på nätet

Drottning Silvia invigde igår (31 mars) världens största nätresurs för översättning av teckenspråk, Spread the Sign. Man kan mata in ord och fraser på 12 olika språk och se teckenspråks-motsvarighet på olika teckenspråk. Resursen är bra för att kunna lära sig de viktigaste fraserna i ett teckenspråk och framför allt för döva som deltar i internationella utbytesprogram. Spread the Sign är resultatet av ett EU projekt mellan 10 organisationer i 8 länder och de planerar att bygga vidare på tjänsten genom att ta in länder utanför Europa som t ex Japan.
Se även press release och artikel på SVT.

Inga kommentarer: