fredag 17 april 2009

Konferens om breddad rekrytering

Nätverket INCLUDE, som arbetar med frågor kring breddad rekrytering till högre utbildning, ordnar en konferens 1-2 oktober med titeln Vem är högskolan till för ? Konferensen, som ordnas i samarbete med Linköpings Universitet, äger rum på Campus Norrköping och ska fokusera på frågor kring breddad rekrytering, likabehandling och mångfald. För mer information och anmälan, se konferensens hemsida.

Inga kommentarer: