tisdag 7 april 2009

Open Access seminarium i Kalmar 28 april

Rätten till din forskning - hur kombinera upphovsrätt, synlighet och kvalitet?

Högskolan i Kalmar är värd för ett seminarium om Open Access 28 april. Open Access framstår som en ideal form för vetenskaplig publicering och förordas av tunga vetenskapliga och forskningsfinansierande organ. Ännu hämmas dock i viss mån utvecklingen av denna publiceringsform i Sverige genom att en del forskare känner sig osäkra på sina rättigheter, möjligheter och eventuella skyldigheter i rollen som författare.

Seminariet kommer att klargöra vilka möjligheter som Open Access betyder för forskare och ger goda exempel från omvärlden om tillämpningar. Föreläsarna kommer från, bland andra, Vetenskapsrådet, Uppsala Universitet och Lunds Universitet.

Anmälan och mer information

Inga kommentarer: