lördag 18 april 2009

Inspirerande lärmiljöer

Den amerikanska tidskriften Educause Quarterly ägnar hela årets första nummer åt lärmiljöer (learning spaces). Flera artiklar visar hur alltfler lärosäten satsar på att radikalt bygga om sitt campus för att möjliggöra mer kollaborativt lärande i stället för traditionella hörsalar och klassrum. Bibliotek blir mötesplatser framför allt med fokus på kollaboration både på plats men också över nätet. Flexibel möblering, smartboards, multimediasalar och trådlösa nät ersätter traditionella datasalar och enskilda studieplatser. Det finns ett fotogalleri med inspirerande bilder från lärosäten som ligger i framkanten av denna utveckling.
Den virtuella lärmiljön blir också allt viktigare och tidskriften tar upp bland annat undervisning i Second Life och hur man kan använda Twitter för att främja det informella lärandet.
Läs Educause Quarterly Vol 1, 2009.

Inga kommentarer: