måndag 27 april 2009

Universiteten irrelevanta 2020 säger amerikansk professor

Risken finns att traditionella universitet blir i stort sett irrelevanta om 10 år om de inte anpassar sig till nya digitala medier. Så skriver David Wiley, professor vid Brigham Young University i USA i en tidningsartikel, Universities will be irrelevant by 2020. Universiteten som inte anpassar sig till mer nätbaserade metoder kommer att tappa studenter som redan idag kräver, till exempel, tillgång till föreläsningar via mobilterminaler och öppna lärresurser. Alltfler lärare och institutioner delar med sig av sitt material och detta skapar möjligheten att nå ut till hela världen med utbildning.

Inga kommentarer: