tisdag 21 april 2009

Virtuella lärmiljöer - öppna eller bakom lösenord?

Terry Anderson, Athabasca University (Kanada), har en mycket intressant blogg om nätbaserat lärande som heter Virtual Canuck. Nyligen skrev han en artikel (My place or yours?) om virtuella lärmiljöer inom högre utbildning där han identifierar 3 olika strategier när det gäller skydd mot omvärlden.
  • Hosting behind the garden wall. Den traditionella lärplattformen (Blackboard, PingPong, It's learning) med inloggning är som en inmurad trädgård. Bra skydd för användarna men svårt att bjuda in deltagarna utifrån och svårt att visa arbetet för omvärlden.
  • Hosting in the front yard. Här använder universitetet mer sociala verktyg men med inloggning. Skillnaden är att det blir lättare att bjuda in utomstående och visa delar av arbetet blir synliggare för omvärlden.
  • Hosting in the commons or in someone else's yard. Här använder man sociala nätverk och visar det mesta för omvärlden. Alla kan delta och arbetet blir helt synligt.
Terry visar argument för och emot alla tre möjligheter och det finns redan en del kommentarer på bloggen.

Inga kommentarer: