fredag 8 maj 2009

Brittisk rapport om högre utbildning och Webb 2.0

En ny brittisk rapport tittar på hur nya sociala webbtjänster (s. k. Webb 2.0, som inkluderar Facebook, Twitter, bloggar, wikis mm) påverkar högre utbildning . Läs artikeln i Times Higher Education, Internet is fostering a 'want it now' culture among students.

Rapporten, som kommer ut 12 maj, har skrivits av The Committee of Inquiry into the Changing Learner Experience och tar upp faran med den ökande digitala klyftan mellan studenter och lärare. Det finns förstås lärare som använder sociala webbtjänster i sin undervisning men det handlar fortfarande om mindre grupper entusiaster hellre än en tydlig policy på lärosätet. De flesta har inte satt sig in i dessa fenomen alls och det kan leda till en klyfta mot studenterna:
"You can look quite foolish in the classroom talking about something that has already been addressed thoroughly by the students in a virtual environment. If you say to them 'Now let's talk about this', they may well say 'We already did - where were you?'"

Rapporten ser också en fara att studenter har sämre källkritik och letar efter snabba svar på sina frågor. Informationskompetens pekas ut som en nyckelfärdighet både för studenter och lärare och lärosäten måste hjälpa sina studenter att söka mer kritiskt på nätet:
"Universities are not controlling information any more. What they should be doing is supporting students in becoming much more critical thinkers."

Inga kommentarer: