fredag 15 maj 2009

Vad är bra undervisning?

Vårens utgåva av den amerikanska tidskriften Peer Review fokuserar på frågan om vad som kännetecknar bra undervisning. En artikel (Understanding great teaching, Bain & Zimmerman) undersöker skillnaden mellan en bra lärare och en populär lärare och menar att bra undervisning leder studenterna att formulera om sina djuprotade föreställningar. En annan artikel (Becoming an effective teacher using cooperative learning, Mills) diskuterar hur man kan stimulera djupare förståelse via kollaborativt lärande. Grupparbete är ett sätt att usätta studenterna för obekväma frågor som leder till att de får revidera sina egna föreställningar.

Inga kommentarer: