onsdag 27 maj 2009

Vad händer när över 50% av studenterna är på distans?

Flera lärosäten börjar upptäcka att majoriteten av sina studenter är på distans. Vad händer med lärosätets självbild när campusundervisning inte längre är normen? Detta diskuteras i en artikel i den amerikanska nättidningen Inside Higher Ed, The Distance Ed Tipping Point. När allt flera studenter läser via nätet är det nödvändigt att se till att alla lärare kan hantera de verktyg som behövs och att de får rätt stöd. Studenterna kräver mer stöd och inte alltid under "normala" arbetstider. Kompetens i nätbaserad undervisning blir ett krav i alla nyanställningar. Läs även kommentarerna efter artikeln.

Inga kommentarer: