fredag 15 maj 2009

Net Nanny svarar på alla frågor om barn och nätet

Elza Dunkels är en välkänd person för alla som arbetar med nätbsaerad utbildning i Sverige och hon har arbetat länge med frågor kring ung kommunikation. Nu har hon lanserat en ny blogg som heter Net Nanny. Här kan föräldrar ställa frågor kring barnens datorvanor och få kloka svar baserade på den senaste forskningen inom området. Bland de första frågorna finns inlägg om hur mycket man bör lägga ut om sig själv på nätet och hur mediekritiska dagens ungdomar är.
Läs även Elzas forskningsblogg Nätkulturer.
Tack till Åsa Kronkvists fina Uggleblogg för information om detta.

Inga kommentarer: