måndag 25 maj 2009

Plagiering oftast på grund av missförstånd

Plagiering är ett växande problem idag och den största orsaken är att studenter inte riktigt förstår hur de ska skriva och var gränserna går mellan plagiering och bra akademiskt skrivande. Det menar Jude Carroll, Staff and Educational Development Consultant från Oxford Brookes University i en artikel i Högskoleverkets tidning Studenträtt. Egentligen är det bara ett fåtal som medvetet fuskar medan de flesta har inte förstått var gränserna går. För att komma åt problemet bör man satsa på tydligare information, inlämningsuppgifter som gör det svårt att bara kopiera information och djupare förståelse för problemet bland lärarna.

Inga kommentarer: