fredag 8 maj 2009

Nationell lärcentradag

15 maj ordnas en webbaserad paneldiskussion med temat Omställning på arbetsmarknad som en del av det nationella lärcentradagen. Lärcentraförbundet Nitus står för arrangemanget och panelen består av politiker från 6 partier samt representant från Nitus och Vinnova.

Sändningen pågår mellan 10.30-12.00 och kommer att ta upp följande:
• Från anställning till uppdrag – från storföretag till småföretagarkluster
• Från arbetstid till projekt – från tid till färdigställande som måttstock
• Från komponent till koncept – från del till helhet
• Från produkt till upplevelse – från hårdvara till mjukvara
• Från välfärd till livsstil – från generell välfärd till individuell livsstil
Vilken kompetensförsörjning behövs för att klara dessa utmaningar?

Debatten sänds ”direktstreamad” och för att kunna se debatten behöver du bara gå in på www3.edu.nykoping.se/nitus. Under debattens gång kommer du även att ha möjlighet att maila frågor till panelen. Information om mailadress ges vid sändningens start.
OBS! För att arrangörerna ska kunna veta ungefär hur många som lyssnar på debatten bör du anmäla dig till nitus@viadidakt.se.

Mer information.

Inga kommentarer: