torsdag 7 maj 2009

Varför klassrumsmodellen?

En debattartikel i nättidningen Campus Technology (Horns of the Dilemna for Faculty av Trent Batson) frågar varför IT-användning är självklar i nästan alla verksamheter inom högre utbildning (administration, ekonomi osv) förutom undervisning. Enligt Batson är klassrumsmodellen ett hinder för utveckling framför allt mot mer individanpassad utbildning. Problemet är att om man ifrågasätter den traditionella modellen måste man sedan ifrågasätta många andra "heliga" begrepp som termin, antagning, salstentamen mm. Läs artikeln och se vad du tycker!

Inga kommentarer: