torsdag 4 juni 2009

"Datorslöjd" som ämne i skolan

Barn bör få lära sig att vara kreativa med digitalt material ungefär som man gör med fysiska material som träslöjd eller syslöjd. De ska uppmuntras att använda ny teknik för att uttrycka sig i bild, film och ljud. En artikel i Skolverkets IT för pedagoger (Dataslöjd borde finnas på schemat) berättar om ett initiativ som heter Mobile Life Center i Kista. Projektet, som leds av Stockholms Universitet, ska titta på hur man kan använda nya tekniker på ett kreativt sätt i skolan och i synnerhet mobila tekniker. Med hjälp av smarta mobiler kan studenterna filma, göra experiment, skapa konst mm. Artikeln ger flera exempel på goda exempel.

Inga kommentarer: