måndag 15 juni 2009

Grupparbete ett hinder för kreativitet

En läsvärd blogg heter Psyblog och där hittar vi en ny post om grupparbete som väcker en del tankar för oss inom högre utbildning. Artikeln heter Why group norms kill creativity. Enligt artikeln är grupper sällan särskilt kreativa eftersom de styrs av osynliga normer. Grupper försöker skapa konsensus och på grund av det röstas radikala förslag bort. Grupptrycket kan tysta ner avvikande åsikter utan att gruppen är medveten om det. Kreativitet i grupper är inte omöjligt förstås men det kräver mod och en hel del diplomati. Vill man verkligen skapa nytt borde man helst arbeta ensam enligt artikeln.
Läs George Siemens blogginlägg om detta på elearnspace och även min summering.

Inga kommentarer: