onsdag 3 juni 2009

Second Life och högre utbildning

Tidskriften Innovate Journal of Online Education ägnar sitt sommarnummer åt erfarenheter om utbildning i den virtuella världen Second Life. Bland annat finns det en artikel om studenternas reaktioner och reflektioner kring att gå en utbildning i SL och en diskussion om synen på identitet. För att se artiklarna behöver du logga in hos tidskriften men det går väldigt fort att skapa ett konto.

Inga kommentarer: