måndag 15 juni 2009

Hitta nyckelord med VocabGrabber

VocabGrabber är ett smidigt verktyg för att identifiera nyckelord i en text. Man klistrar in valfri text och VocabGrabber plockar ut de vanligaste begreppen i texten och kan rangordna dem efter dina behov. Du kan även skapa s. k. tag clouds (nyckelord). När du klickar på ett ord i listan får du även en lista av citat från texten som innehåller ordet du valde. Verktyget är en del av en mer omfattande tjänst, Visual Thesaurus.

Inga kommentarer: