torsdag 18 juni 2009

Educating the net generation

University of Melbourne har publicerat en handbok om hur dagens studenter använder nya sociala nättjänster (s. k. Webb 2.0) i sitt lärande och hur detta påverkar universitetens pedagogik och administration. Handboken heter Educating the Net Generation och är resultatet av ett projekt mellan 3 universitet och med finansiering från Australian Learning and Teaching Council. Bland annat ser rapporten att:
  • det finns en stor variation i studenternas och lärarnas erfarenheter av ny teknik (Webb 2.0)
  • nya nättjänster och tekniker har stor potential för undervisning och lärande
  • det är viktigt att tekniska, pedagogiska och administrativa faktorer samordnas när man introducerar nya tekniker i undervisningen
  • introduktionen av nya tekniker kommer att utmana många starka traditioner inom högre utbildning

Inga kommentarer: