fredag 12 juni 2009

Framtidens skola

Denna inspirerande film ger en bild på hur en skola kan utnyttja IKT för att stimulera eleverna och ge nya dimensioner till utbildning. Filmen handlar om grundskolan men metoderna och teknikerna är lika relevanta inom högre utbildning. Pedagogisk tillämpning av IKT kan ge mer lustfyllt lärande och öka elevernas engagemang i skolan. Flera svenska skolor är i gång redan åt detta håll men vi kan göra så mycket mer.
Läs även inslaget om detta på bloggen En IKT-pedagogs fundringar.


Inga kommentarer: