torsdag 11 juni 2015

Barnbilder i sociala medier


Alla föräldrar vill ju visa upp bilder av sina barn för släktingar och vänner men i många fall delas bilderna med hela världen. En intressant bloggpost av Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna) tar upp frågan om hur vi lägger ut tusentals bilder av våra barn utan att inse hur bilderna sprids. Enligt en brittisk undersökning lägger föräldrar i genomsnitt ut över 900 bilder av sina barn innan de har fyllt fem år och många är ganska omedvetna om vilka säkerhetsinställningar som gäller. När du sparar dina bilder på nätet är det lätt att inte kontrollera säkerhetsinställningar och då kan dina bilder vara helt publika i stället för privata eller endast för en begränsad grupp.

- Kanske handlar det om en generationsfråga? En ny generation där delandet av mina barn i sociala medier är högst naturligt. Men vi har också en ny generation som växer fram och det handlar om just dessa barn som aldrig valt att publiceras på nätet. Där bör vi kanske ställa oss frågan över hur vi respekterar deras integritet (som kanske är en chimär men ändå) och ger möjlighet för dem själva att välja hur man framställs och delas.

Väl värt att fundera över vem som ska få se dina bilder och kontrollera villkoren.

Inga kommentarer: