söndag 7 juni 2015

Ny avhandling - undervisning i onlinemiljöer

Bild: Karin Bolldén
En ny avhandling från Linköpings universitet analyserar undervisningspraktik i svenska nätkurser: Online teaching practices : Sociomaterial matters in higher education settings, Karin Bolldén (2015).

Avhandlingen handlar om undervisning i onlinemiljöer och är en onlineetnografisk studie av två universitetskurser bedrivna helt online. I avhandlingen skildras hur tätt sammanvävda IKT och pedagogiska handlingar är i själva undervisningssituationen. Studien visar att onlineundervisning inte är bara något socialt utan också något virtuellt materiellt. Undervisning sker med och bland virtuellt materiella objekt. Därför kan onlinepedagogik förstås som en sociomateriell praktik.

Lärares design och användning av IKT är inte något oföränderligt utan förändras under kursernas gång, både av lärare och studenter. Det gör att undervisningspraktiker måste förstås som emergenta, dvs. att de inte är givna på förhand. De måste också förstås som relationella, dvs. att både IKT, lärares och studenters handlingar tillsammas påverkar hur undervisningspraktiken utvecklas. I avhandlingen uppmärksammas också att undervisning online innebär en kroppslighet. Lärare har kroppar online och de måste hanteras i undervisningssituationen i onlinemiljön.

En slutsats är att man inte kan fokusera enbart på varken pedagogik eller teknik, de går hand i hand och kompletterar varandra.

- This study suggests that technology and pedagogy must be handled relationally. When teaching takes place online it is not fruitful to solely focus on pedagogy since technology is so entwined with the practice of online teaching and also does something (has agency) in the online teaching practice that unfolds. Nor is it fruitful to only focus on technology (such as what the technology offers or provides), since what is done with technology considerably determines its intelligibility in practice. This interweaving of practices and arrangements suggests that teachers need to handle pedagogy and technology relationally since they cannot be separated.

Inga kommentarer: