onsdag 10 juni 2015

Dags för nationell IT-strategi för skolan?

It’s about rules and strategy by pshutterbug, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by pshutterbug

Skolans digitalisering har till stor del delegerats ner till kommunnivån och därför har utvecklingen blivit ojämn med ibland stora skillnader från kommun till kommun menar en debattartikel i Computer Sweden, Läromedlen är dåliga och skolorna är inte likvärdiga – nu vill skolvärlden ha en it-strategi. Sverige behöver en nationell strategi för skolans digitalisering och särskilda satsningar behövs för att säkra en nationell likvärdighet.

- Det finns många skäl till att det behövs en nationell it-strategi, men ska man koka ner det till ett skäl så handlar det om att skapa en nationell likvärdighet. Att se till att det blir jämlikt mellan olika skolor – i dag är en del väldigt långt fram medan andra nästintill inte börjat, säger Edward Jensinger, skolområdeschef i Malmö.

Artikeln påpekar att Sverige ligger efter när det gäller skolans digitalisering enligt en rapport från OECDImproving Schools in Sweden: An OECD Perspective, och lyfter fram nya förslag från Nationellt forum för skolans digitalisering och Digitaliseringskommissionen som exempel på vad en nationell strategi kan innehålla.

Sedan kan man också önska sig att en nationell strategi ska även omfatta även högre utbildning.

Inga kommentarer: