tisdag 2 juni 2015

Årsrapport 2015 för universitet och högskolor

Bild: UKÄ
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har nu publicerat sin årsrapport som ger en samlad bild på svensk högre utbildning; det som har hänt under det senaste året, trender och tendenser samt internationellt utblick. Högre utbildning är den största statliga verksamheten i Sverige med en omsättning på 65 miljarder kronor och 2014 studerade totalt 406 000 studenter på hel- eller deltid.

En viktig tendens i årets rapport är att färre studenter antas trots den ökande efterfrågan på högre utbildning och detta skapar ett stort söktryck på många utbildningar.

Rapporten tar upp bland annat följande tendenser:
 • Konkurrens om platserna i högskolan, men inte till alla utbildningar
 • Fortsatt färre nybörjare och mer programinriktad utbildning 
 • Övergången till högskolan varierar mellan olika grupper
 • Dimensioneringen av utbildning på forskarnivå 
 • Antalet betalande studenter ökar men utbytesstudenterna blir färre
 • Fler examineras från högskolan 
 • Prestationsgraden ökar 
 • Fler och mer välutbildade lärare och forskare
 • Könsfördelningen i högskolan skiftar beroende på nivå
 • Lärosätenas ekonomi
 • Internationellt perspektiv
Rapporten innehåller väldigt mycket statistik och du kan ladda ner antingen hela rapporten eller valda delar. Du kan även se alla statistik i Excelformat för vidare analys. Vill du beställa den tryckta versionen finns det en blankett längre ner på informationssidan.
Ladda ner hela rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: