tisdag 30 juni 2015

Nätkurser - de sju dödssynderna

nude skin by erix!, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by erix! on Flickr

Vilka är de vanligaste fallgroparna när det gäller kursdesign på nätbaserade utbildningar? En artikel på nättidningen The Edvocate, Seven deadly sins of online course design, beskriver vanliga fel och föreslår lösningar.
  • Överväldigande forumdiskussioner. Tvinga inte studenter att bidra med "minst tre inlägg per vecka". Kvalitet hellre än kvantitet.
  • För mycket text. Bryt upp långa instruktioner i kortare delar, lägg till flera bilder och luft i layouten.
  • Inga tecken på progression. Visa studenter hur långt de har kommit i kursen och vad som saknas.
  • Långa presentationer. Undvik långa inspelade PowerPoint presentationer och satsa på korta, mer slagkraftiga inspelningar på 5-10 minuter. 
  • För mycket onödigt snack. Ta bort onödigt länga introduktioner och "kringsnack". Ge studenterna en tydlig anledning att lyssna/läsa vidare.
  • Informationsöverflöde. Många lärare vill så gärna dela nyttiga länkar till mer information men detta kan leda till stress hos en del studenter. Ett fåtal väl valda länkar kan ge mervärde, men inte fler!
  • Ansiktslösa lärare. Se till att du lägger upp en bra bild av dig själv i lärplattformen. Studenterna måste få se vem du är.
Läs artikeln och se om du håller med. Har du flera förslag på fallgropar och lösningar?

Inga kommentarer: