onsdag 3 juni 2015

Läranderum – Lösningar för lärande i en digital samtid

CC BY-NC-SA Stadsbiblioteket i Malmö 2015
Hur kan bibliotek stödja det öppna nätbaserade lärandet? Det var huvudfrågan bakom Läranderumett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och innovationsprocesssom som har drivits av Malmö Stadsbibliotek under de senaste månaderna och som nyligen har publicerat en sammanfattningsrapport med titeln Läranderum – Lösningar för lärande i en digital samtid.

- Målet var att undersöka hur vi bäst skulle kunna stödja lärande på bibliotek via öppna digitala läresurser. Detta ville vi göra genom att fråga våra besökare vad de ville lära sig mer om, genom att omvärldsbevaka och lära oss mer om förutsättningar och möjligheter, och genom att utveckla vår egen verksamhet.

Nätbaserat lärande, både det formella och det informella ökar ständigt, inte minst genom öppna kurser som MOOCs men ett stort problem är att de flesta inte vet hur man ska komma igång. De saknar studieteknik, digital kompetens och verktyg för att lyckas lära sig via nätet och projektet har undersökt hur bibliotek kan hjälpa dem genom omvärldsbevakning, intervjuer med besökare, workshops och testning av verktyg och metoder.

Läs rapporten Läranderum – Lösningar för lärande i en digital samtid.

Inga kommentarer: