onsdag 14 december 2016

Innovating pedagogy 2016 - ny rapport

En ny rapport från brittiska Open University och National Institute of Education i Singapore, Innovating pedagogy 2016.
listar tio innovationsområden som börjar få fotfäste inom utbildning. Rapporten ger fördjupning och goda exempel på varje område.
  • Productive failure - Studenterna får försöka lösa problem utan hjälp i början. Läraren träder in senare när studenterna har fått kämpa med frågorna att tag.
  • Design thinking - Studenter lär sig från ett designperspektiv. De tar fram en lösning med en eller flera målgrupper i tanke.
  • Formative analytics - Dataanalys som ger återkoppling och stöd till studenter i sitt lärande. 
  • Learning through social media - Studenter behöver lära sig hantera sociala medier på ett mer avancerat och källkritiskt sätt.
  • Teachback - Lärande genom att studenter förklarar för varandra.
  • Learning through video games - Samarbete mellan speldesigners och pedagoger.
  • Learning for the future - Lära sig att lära sig, fokus på färdigheter.
  • Translanguaging - Användning av flera språk i undervisning och grupparbete. Bejaka studenternas språkkompetenser.
  • Learning from the crowd - Öppna upp kurser och projekt så att externa kan delta och bidra.
  • Blockchain for learning - Nya möjligheter att samla alla dina meriter och färdigheter på ett säkert sätt.
Läs även en bloggpost om rapporten från Väsby Lärlabb, Designtänkande i undervisningen, som diskuterar nya modeller inom kursdesign.

Inga kommentarer: