tisdag 6 december 2016

PISA 2015

Den årliga PISA-rapporten (OECD Programme for International Student Assessment) som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap i 72 länder har just publicerats med stor mediebevakning. Rapporten väcker ett globalt intresse och varje lands regering och utbildningsansvariga väntar med stor spänning på de senaste tabellerna om hur landet har presterat i den globala konkurrensen. För Sveriges del är årets rapport mer uppmuntrande än tidigare år eftersom vi verkar ha vänt den nedåtgående trenden i tabellen. Nu presterar svenska elever på eller över OECD-genomsnittet.

I Skolverkets pressmeddelande sammanfattas resultaten så här:
  • Läsförståelse. Eleverna presterar i snitt 500 poäng. Det är en förbättring med 17 poäng jämfört med PISA 2012. Sveriges resultat är högre än OECD-genomsnittet.
  • Matematik. Eleverna presterar i snitt 494 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med PISA 2012. Sveriges resultat ligger på OECD-genomsnittet.
  • Naturvetenskap. Eleverna presterar i snitt 493 poäng. Det är en uppmätt förbättring med 9 poäng sedan PISA 2012 men uppgången är inte statistiskt säkerställd. Sveriges resultat ligger på OECD-genomsnittet.
Men det finns fortfarande en hel del att göra i Sverige, i synnerhet när det gäller likvärdigheten där Sverige ligger klart under resten av Norden och hamnar bara på OECD-genomsnittsnivån. Det finns idag mycket större skillnader beroende på familjebakgrund och ekonomi än för 10 år sedan och glappet fortsätter att växa. Enligt Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket:

- I den här undersökningen ser vi tecken på att skolan blivit sämre på att kompensera för elevens sociala bakgrund. Det är en oroande utveckling som våra politiker behöver ta på allvar.

Det kommer nu många analyser, artiklar och bloggposter under veckan och man kan alltid diskutera hur relevanta sådana mätningar är och om det går överhuvudtaget att rangordna lärande. Fördelen är att PISA sätter skolfrågor högt uppe på den politiska agendan men en del menar att det är samtidigt en nackdel eftersom den kan leda till ogenomtänkta reformer med målet att bara hamna högre i ligatabellen.

Bedöm själv genom att läsa källmaterialet:

Här kommer en kort film om de globala trenderna.

Inga kommentarer: