fredag 16 december 2016

Sverige behöver strategi och ledarskap för digitalisering - ny rapport

Nu har Digitaliseringskommissionen lagt fram sitt slutbetänkande efter fyra års arbete. Rapporten heter För digitalisering i tiden och den ger en bra bild på de rådande trenderna i världen, utmaningar och möjligheter i samhällsutvecklingen bedömningar, rekommendationer och ett framtidsscenario, Sverige 2030. Rapporten menar att Sverige behöver ta ordentligt tag i digitalisering på högsta nivå.

Kopplad till slutrapporten har Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen skrivit en debattartikel i Svenska DagbladetSkapa myndighet med ansvar för digitalisering, med följande formulering:

- I tjugotre år har Sverige haft till­fälliga kommissioner, strategigrupper och utredningar för att arbeta med den centrala frågan om samhällets digitalisering. Under denna tid har ­andra länder byggt departement, myndigheter eller särskilda institut för att driva på digitaliseringen. Det är dags att även Sverige går framåt med tydlighet, kraft och riktning. 

Rapporten ger fyra huvudrekommendationer till regeringen:
  • Organisation för digitalisering – inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering (kapitel 5.2 i rapporten)
  • Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet (5.3)
  • Ledarskap för digitalisering – stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används (5.4)
  • Kompetens för digitalisering – prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället (5.5)

Inga kommentarer: