lördag 10 december 2016

Två webbinarier - om öppenhet och digitala prov

Tisdag 13 december kl 20.00

Challenges and opportunities in open scholarship & Challenges for open educational practices, OEP, and the responsibilities for academia
Om utmaningar kring öppenhet inom högre utbildning med två intressanta gäster, Martin Weller (Open university) och Anne Algers (Göteborgs universitet). Webbinariet ingår i ett EU-projekt, ExplOERer.

- Challenges and opportunities in open scholarship – this talk will address the different forms of open scholarship, the benefits that can be gained by academics by operating in the open, the challenges posed by an open approach, and how open scholarship resides in the current educational context.

Vill du delta i webbinariet klickar du bara på denna länk några minuter före starttiden.

Torsdag 15 december kl 15.00

Digitala prov och videocase i skolan och lärarutbildningen
Under sändningen kommer du att lyssna på två gästföreläsare:
  • Digitala prov här och nu - Ett praktiskt exempel från verklighetenPer Klasson, Verksamhetsutvecklare inom IKT, Utbildningsförvaltningen Växjö kommun. Per har jobbat sedan över 20 år med digitala verktyg i skolan. En nyckelfras som Per ofta lyfter fram är "fokus på fokus"! Läs gärna Pers blogg Digitala verktyg.
  • Videocase, Ketil Mathiassen: Praxisnära tentamen med videocase - "Arbeidet med videocase bidrar til å tette gapet mellom teori og praksis"
    Ketil Mathiassen är universitetslektor vid Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Läs mer om Ketils arbete:
    http://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/ketilma/
    http://nyeundervisningsformer.no/videocase-som-eksamensoppgave/

Inspelningen på webbinariet finns nu på https://connect.sunet.se/p8pcqj5duam/

Inga kommentarer: