fredag 9 december 2016

Öppna lärresurser för språklig mångfald

LangOER är ett EU-projekt som tar slut nu vid årsskiftet. Projektet har undersökt hur mindre och minoritetsspråk (inklusive de nordiska) kan främjas genom utvecklingen av öppna lärresurser. De flesta öppna lärresurser finns på världens stora språk, i synnerhet engelska. Hur samarbetar lärare för att skapa ett större utbud av lärresurser på mindre språk? 

- How can less used languages, including Regional and Minority languages, benefit from Open Educational Practices (OEP)? How can Open Educational Resources (OER) be shaped to foster linguistic and cultural diversity in Europe? What policies are favorable to the uptake of quality OER in less used language communities?

Projektet har nu samlat alla sina resurser (kurser, handböcker, filmer, policyrekommendationer, rapporter) under rubriken Digital showcase med materialet under 3 målgrupper: lärare, experter och policymakers. Projektets policyrekommendationer finns på 6 språk och det finns ett bibliotek av öppna lärresurser för skolor på flera språk.

För lärare
Going Open with LangOER – Kurs
Going Open with LangOER – Handbok
LangOER Samling öppna lärresurser
eTwinning Nätbaserat seminarium
LangOER prisvinnare

För policymakers
Open education Resources in your Own language, in your Way
Final policy paper
Policy consultation
EU-US cooperation Webinar
LangOER prize winners
OER in less used languages: state of the art report
LangOER video interview series
Conference materials
Desktop research of OER
“Chances and Perspectives” Seminar

För experter
Social dynamics in Open Educational Practice
Web 2.0 Library
LangOER prize winners
OER in less used languages: state of the art report
LangOER video interview series
Conference materials
Desktop research of OER
“Chances and Perspectives” Seminar

Inga kommentarer: