onsdag 28 december 2016

Snart kan du lyssna på Wikipedia

Photo by ElioQoshi, public domain/CC0.
Inom några månader kommer Wikipedia att kunna prata med dig. En ny talsyntestjänst, Wikispeech, utvecklas nu i Sverige och kommer under 2017 att kunna läsa upp texter i Wikipedia på engelska, svenska och arabiska, enligt en artikel från Wikimedia, Wikipedia kommer snart att kunna tala med dig. Tjänsten är väldigt viktig från ett tillgänglighetsperspektiv och det finns stora förhoppningar att verktyget kan sedan vidareutvecklas på flera språk.

- Wikispeech, en s.k. talsyntes, syftar främst till att göra all den information som finns på Wikipedia tillgänglig för alla de som av någon anledning har svårt att läsa. Exempelvis på grund av att personen har en synnedsättning, har dyslexi eller aldrig fått gå i skolan och lära sig att läsa. Alla ska kunna ta del av informationen på Wikipedia. Att endast erbjuda skriven text begränsar användningen för alltför många människor. Åtskilliga miljoner människor. Det här projektet är tänkt att vara en del av lösningen att förverkliga visionen om att nå ut med fri kunskap till alla världens människor.

Själva verktyget Wikispeech kommer förstås att vara fritt licenserad och får användas av andra aktörer. Befintliga talsyntestjänster klarar bara de största språken och förhoppningen är att Wikispeech ska till slut klara alla 294 språk som Wikipedia använder.

Inga kommentarer: