onsdag 7 december 2016

MOOCs inom lärarfortbildning - exempel från Norge


I Norge har man testat öppna nätkurser (MOOCs) för att erbjuda fortbildning för lärare och en utvärdering av projektet presenteras i en artikel från Norgesuniversitetet, Er MOOC en god modell for etter- og videreutdanning for lærere? Cirka 300 lärare har gått en öppen utbildning för matematiklärare som har tagits fram av Senter for IKT i utdanningen, Universitetet i Tromsø och Høgskolen i Sør-Trøndelag. Resultaten har varit positiva och cirka 80% av deltagarna fullföljde kursen. Eftersom kursen producerades i samarbete fanns det en del praktiska och administrativa problem som behövde lösas så att allt skulle fungera bra.

- Rapporten trekker fram flere kritiske suksessfaktorer og noen sentrale utfordringer. For å lykkes måtte man sikre IKT-kompetanse, fagkompetanse, institusjonelt samarbeid, teknisk tilrettelegging, markedsføring/rekruttering, eierskap og forankring samt innholdsutvikling. I tillegg til administrative utfordringer som økonomisk bærekraft, eksamen og opptak, var det viktig å finne en god løsning for hvordan man kunne gå fra prosjekt til en ordinær driftsmodell.

Alla partners var positiva till samarbetet och menar att denna utbildningsform passar bra för fortbildning. En viktig framgångsfaktor var tillgång till sociala nätverk så att deltagarna kunde hjälpa och uppmuntra varandra både via nätet och lokala möten. Nu vill man gärna bygga ut MOOC-metoden till andra fortbildningsområden.

Läs även rapporten, Sluttrapport MatematikkMOOC.

Inga kommentarer: