måndag 17 augusti 2020

Höstens digitala konferenser - ett axplock

De flesta konferenser kommer att bli digitala åtminstone året ut. Här kommer ett litet axplock. Nästan alla blir helt digitala men en och annan hoppas kunna genomföras åtminstone delvis på plats.

SVERDs höstkonferens har utgångspunkt i UNESCO initiativet Futures of Education, som går förbi SDG och siktar mot utbildning 2050. De vill ha in synpunkter från medborgare och organisationer, därför har SVERD valt att bygga på detta tema, samt att anordna en workshop såsom de förespråkar att man kan bidra, utifrån tre frågeområden under en tim, utifrån speciell given guide.

30 sept - 1 oktober: Nya Vägar-konferensen 2020. Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet.
Välkommen till den andra nationella – och delvis internationella – Nya Vägarkonferensen, där vi möts för att diskutera och ta höjd för mer samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre utbildning för hela landet. 

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

21-22 oktober: World Learning Summit 2020 Digital Beyond Corona: Digital learning: Policy, theory and practice for the future.
We are all living through an extraordinary time, the Corona pandemic defining much of what we do and representing a new level of uncertainty. Considering the situation WLS 2020 will be entirely devoted to sharing experiences and reflections on the meaning of this new and unexpected reality. Please joins us to chart this unknown territory.

21-23 oktober EDEN 2020 Research Workshop, Universidade Aberta (UAb) Lisbon, Portugal, 21-23 oktober. Enhancing the Human Experience of Learning with Technology: New Challenges for Research in Digital, Open, Distance & Networked Education.

18 november: Fleksibel utdanning Norges årskonferanse, Tilbake til den nye normalen?
Hybridkonferens med deltagare på plats i Oslo eller via nätet.

23-24 november: Internetdagarna
Internetdagarna är Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet. Konferensen arrangeras av Internetstiftelsen och sker helt digitalt 23–24 november 2020.

Inga kommentarer: