måndag 10 augusti 2020

Prezi Video - video och bildspel i samma ruta

Nu finns det en app, Prezi Video, som ger nya möjligheter när du ska presentera i Zoom. Prezi Video låter dig visa din Prezi-presentation i samma ruta som din egen video. Ditt bildspel läggs ovanpå din video,ungefär som i ett nyhetsprogram på TV, och du får bättre kontakt med de andra deltagarna.

Appen gäller bara för presentationsverktyget Prezi men det kommer förhoppningsvis en liknande lösning för PowerPoint inom kort. Här ser du en kort introduktionsfilm.

Inga kommentarer: