måndag 31 augusti 2020

Tips för aktiva e-möten

Just nu finns det ingen brist på goda råd om hur du genomför effektivare e-möten. En artikel på sajten Toast, 7 top tips 200+ virtual meeting experts rave about, ger flera tips som är enkla men glöms så ofta bort. Något att fundera över inför nästa Zoommöte:

  • Uppvärmningsövningar. E-möten bör starta med en kort, rolig men också meningsfull uppvärmningsövning.
  • Grupparbete, helst i par. Pararbete kräver mindre tid för presentationer och mer tid för diskussion. Alla kommer till tals.
  • Tydlig agenda. Viktig att ange syfte och tid för varje punkt. Gruppen bör vara överens om mötesreglerna.
  • Ytrymme för spontanitet. Kan man kombinera struktur och spontanitet? Ja men det kräver rutin.
  • Enkelhet framför allt. Inte för många olika verktyg. 
  • Hantering av senkomna. Hur hanterar man deltagarna som kommer in sent? 
  • Fysisk aktivitet. Lite gemensam pausgympa? En sång?  Lite dans kanske?

Inga kommentarer: