tisdag 1 september 2020

Krav på mobilförbud i skolan saknar forskningsstöd - ny debattartikel

Photo by Adrianna Calvo from Pexels

Mobilförbud i skolan har tagits upp entusiastiskt av politiker i hela världen och i Sverige finns det förslag till en ny lag nästa år. Men en artikel av Björn Tyrefors (forskare vid Institutet för Näringslivsforskning) i nättidningen Kvartal, Mobilförbud är ingen mirakelkur, menar att det saknas vetenskapligt stöd för sådana förslag. De som vill ha ett förbud brukar referera till en brittisk studie som visade förbättrade studieresultat efter ett sådan förbud men Tyrefors menar att studien hade en del brister och är svår att överföra till svenska förhållanden. Han menar att vi behöver flera studier innan vi kan dra större slutsatser och införa förbud. Därför genomförde han och sina kollegor en studie som var mer omfattande än den brittiska och hittade ingen koppling mellan mobilförbud och förbättrade studieresultat.

Vi fann inget stöd för att de existerande mobilförbuden har haft några positiva effekter på elevers studieresultat i den svenska kontexten. För att vara exakt såg vi inga effekter som var större än 1–2 procent av en standardavvikelse i fördelningen av meritpoäng, vilket är en försumbar effekt. ... Oavsett vilken förklaring som är mest tillämplig för vårt nollresultat, så är en rimlig tolkning av denna studie att ett generellt mobilförbud inte skulle ge någon mätbar påverkan på studieresultaten i Sverige.

Många klassrum har redan egna regler för mobilanvändning som verkar fungera bra utan att lagstiftning krävs. Många lärare tillåter mobilanvändning för informationssökning, översättning, quizzar och brainstorming. 

1 kommentar:

Unknown sa...

Ett i högsta grad förväntat resultat för vem tror att centralt politiskt fastställda direktiv om mobilanvändning är bättre än rektorer och lärare som utifrån sin kompetens och kännedom om de lokala förhållandena ges möjlighet att själva införa de regler som de bedömer har störst förutsättningar att befrämja inlärningen.