onsdag 2 september 2020

Att blanda campus och distans ställer nya tekniska och pedagogiska krav - exempel från Norge

Den norska studentorganisationen vill se en kvalitetshöjning i hur lärare använder digitala plattformar och verktyg i undervisningen. Två artiklar i den norska nättidningen Khrono beskriver olika brister som behöver åtgärdas och man kan enkelt dra paralleller med erfarenheter här i Sverige. 

Den första artikeln, Flere gruer seg til å undervise digitalt. — Må bli mer kreative, intervjuar både studenter och en professor i pedagogik, Arild Raaheim vid Universitetet i Bergen. De menar att det är dags för en kompetenshöjning i distansundervisning och att vi måste bygga vidare på vårens erfarenheter. Det handlar främst om att höja den lägsta nivån och skapa flera möjligheter för aktivt lärande. Enligt Arild Raaheim:

Det er flott med kursing i digitale verktøy. Et mer komplisert spørsmål er hvordan man bruker verktøyene for å oppnå undervisning av høy kvalitet, med god læring. Det vil være nyttig om det legges til rette for møteplasser og ressurssider for utveksling av kunnskap.

Studenterna vill ha flera digitala mötesplatser enligt Andreas Trohjell, ordförande i den norska studentorganisationen NSO:

Vi ser at det har noe å si for motivasjonen og for engasjementet blant studentene. Studentene trenger og noe mer - andre typer møteplasser, oppfølging, faglig veiledning og tilhørighet.

Den andra artikeln, Rapport fra studiestart: Sprekker i den digitale infrastrukturen, är en debattartikel av Arnt Maasø, Universitetet i Oslo. Han lyfter fram problemet med blandade lektioner där en del studenter sitter i salen och resten är på distans. Sådana hybridlektioner ställer höga krav på salsutrustningen och där finns det stora brister.

Det jeg ikke ventet var at ingen av maskinene i undervisningsrommene vi har brukt har fungert ved studiestart, og ingen hadde installert programvaren vi trengte (Teams og Zoom). Heller ingen av konferansekameraene som var bestilt i april og lovet på plass til studiestart var kommet. Fordi jeg har et spesielt krevende opplegg med parallell undervisning i tre-fire fysiske rom og strømming til disse (og hjem) har jeg derfor hatt med min bærbare jobb-Mac, min private Mac, en jobb-iPad, en privat iPad, egne høyttaler og mikrofon til alle tre rommene – pluss backup og ekstra ledninger og overganger.

Allt går faktiskt mycket enklare, menar Maasø, om alla är på distans (eller alla på campus) men om vi ska klara hybridundervisning beövs en rejäl upprustning av läroslar. Ett problem som jag misstänker också finns på svenska lärosäten.

Inga kommentarer: