tisdag 22 september 2020

Tillbaka till utbildningens framtid - OECD rapport

Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash

Det går inte att förutse hur framtiden kommer att te sig. Oftast händer helt oväntade saker, som årets pandemi. Inom utbildning behöver vi planera för flera framtidsutvecklingar och bygga upp en beredskap att möta kommande utmaningar. En ny rapport från OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), Back to the Future of Education - Four OECD Scenarios for Schooling, ser på fyra olika framtidsscenarion:

  • Schooling extended - dagens modeller fortsätter men med mer internationell kollaboration och bättre integrering av IKT.
  • Education outsourced - flera aktörer och modeller inom utbildning med IKT som drivkraft.
  • Schools as learning hubs - skolan som nav i samhället med en bredare syn på utbildning och integrering med arbetslivet.
  • Learn-as-you-go - gränsen mellan formell och informell utbildning suddas ut. Livslångt lärande.
Rapporten diskuterar trender inom utbildning och presenterar olika tänkbara utvecklingar och relaterade utmaningar.

Back to the future of education: Four OECD Scenarios for Schooling is a tool to support long-term strategic thinking in education. Inspired by the ground-breaking 2001 OECD Schooling for Tomorrow scenarios, these scenarios can help identify potential opportunities and challenges and stress-test against unexpected shocks. We can then use those ideas to help us better prepare and act now.

Inga kommentarer: