onsdag 16 september 2020

Obalans mellan forskning och undervisning

Undervisningskvaliteten är avgörande för studenternas lärande och för lärosätets möjligheter att attrahera nya studenter. Men det finns fortfarande för få incitament för lärare att satsa på pedagogisk utveckling eftersom forskning får alltid högre status. Detta problem diskuteras i en artikel i tidskriften Ingenjören, Forskningens höga status drabbar undervisningen.

Mats Ericson, professor på Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Mats Viberg, rektor på Blekinge Tekniska Högskola intervjuas i artikeln och både är överens om obalansen inom högre utbildning. Enligt Mats Ericson:
Status får du av att forska. Om du bara satsar på undervisning så blir du inte professor och du får inte bättre lön. Jag som levt parallellt i båda världar har sett hur den här statusskillnaden leder till att många väljer att enbart satsa på forskningen.
Det lönar sig helt enkelt inte för ett lärosäte att satsa stort på pedagogisk utveckling eftersom man får så mycket mer pengar och status på forskning. Men att bryta en tradition som går tilbaka flera hundra år är långt ifrån enkelt även om rektorerna är väl medvetna om problemet. Mats Viberg menar bland annat att forskning är lättare att mäta än undervisning och att forskningen syns mer utanför lärosätet. Men han ser också faran med att satsa för mycket på forskning. 
Om det blir för ensidigt riskerar du att få sämre kvalitet på utbildningen, dels genom att lärare stagnerar, dels genom att vi inte fäster tillräckligt stor vikt vid pedagogisk förmåga vid nyrekryteringar. I förlängningen leder det till att vi får allt svårare att rekrytera studenter och kanske ännu lägre status för utbildningen.

Inga kommentarer: