måndag 14 september 2020

Bättre klassrumsdiskussion utan datorer och mobiler? - ny studie

Vad händer i klassrummet när studenter inte får tillgång till datorer eller mobiler? Blir det en djupare diskussion som engagerar flera studenter? Dessa frågor diskuteras i en ny studie vid Köpenhamns universitet, enligt en nyhetsartikel, Lecturer takes laptops and smart phones away and musters student presence. Studien visar bland annat att studenterna blev mer fokuserade utan störningsmoment och de var positiva till idén att stänga av sina datorer. De fick fundera mer i stället för att bara söka svar via Google och de lyssnade mer på andras argument. 

Based on a systematic qualitative analysis of 100 written evaluations and mapping sessions with five students, this study explores students’ experiences in an undergraduate course in which the teacher restricted the use of digital devices in discussion classes. We found that students expressed mostly positive attitudes towards resulting class engagement and mostly negative attitudes towards taking, sharing, and searching their notes.
Studien avslöjar den gamla myten om multitasking och att vi behöver fokusera för att lära sig. Samtidigt betonar foskarna att de inte förespråkar traditionell undervisning utan datorer, bara att vi måste bli bättre på att använda digitala verktyg och plattformar när de verkligen behövs. Vissa aktiviteter, till exempel djupläsning eller aktiv diskussion, kräver fokus och avstängda datorer och mobiler. Enligt en av forskarna, Katrine Lindvig, Köpenhamns universitet:
It's about identifying what form best supports the content and type of instruction. In our case, screens were restricted during lessons where discussion was the goal. This makes sense, because there is no denying that conversation improves when people look into each other’s eyes rather than down at a screen.
Referens
Herrmann, K. J., Lindvig, K. & Aagaard, J. (2020) Curating the use of digital media in higher education: a case study, Journal of Further and Higher Education, DOI: 10.1080/0309877X.2020.1770205

Inga kommentarer: