onsdag 30 september 2020

Kollegialt lärande nyckeln till lyckad digitalisering - ny bok

Photo by Arthur Krijgsman from Pexels

Det kollegiala lärandet är nyckeln tillen en lyckad digitalisering i skolan. En ny bok, Att integrera digitalisering och kollegialt lärande (Studentlitteratur 2020) av skolledaren Edward Jensinger och läraren, skolutvecklaren och forskaren Marie Sjöholm, ger ett integrerat perspektiv på hur lyckade satsningar på digitala verktyg och plattformar utgår ifrån elevernas lärande och där lärarna är med i alla beslutsprocesser. 

Enligt en artikel i nättidningen Skolporten, Kollegialt lärande gör digitaliseringen smartare, menar författarna att stora digitaliseringsprojekt förvånansvärt sällan kombineras med ämnesdidaktiska utvecklingsprocesser, där lärarna lär sig hur den nya tekniken kan förbättra undervisningen. Boken beskriver begreppen digitalisering och kollegialt lärande och identifierar, genom exempel på skolutvecklingsprojekt, nyckelprocesser som sker i sådana processer. Enligt Edward Jensinger

Vi behöver varken teknikromantiker eller bromsklossar, utan jag hoppas att vi kan samlas någonstans i mitten för att driva långsiktig skolutveckling. På så sätt tror jag att vi kan nå integreringsvinster genom att kombinera digitalisering och kollegialt lärande.

Inga kommentarer: