måndag 7 september 2020

Många vill fortsätta arbeta hemifrån

Photo by RF._.studio from Pexels

Begreppet arbetsplats har kanske förändrats radikalt på grund av pandemin, enligt en artikel i tidskriften Ny Teknik, Undersökning: Majoritet positiva till hemarbete. De flesta som har fått arbeta hemifrån under våren trivs utmärkt och många anser att de kan koncentrerar sig bättre och är mer produktiva. Flera företag som Google och Facebook har redan annonserat att de vill fortsätta med hemarbete och flera börjar ifrågasätta det traditionella kontoret. 

Även om en del har haft koncentrationssvårigheter på grund av trångbodhet och andra familjemedlemmar är de allra flesta nöjda. Intressant också att utåtriktade personer har anpassat sig bra även utan alla sociala kontakter som ingår i kontorsarbete. De har helt enkelt varit bra på att hitta nya kommunikationskanaler och samarbetsytor.

Även om mer extroverta personer har haft lättare att ställa om till hemarbete så har det också varit lite av en skänk från ovan för många mer introverta. Två tredjedelar av dem som inte tyckt om att sitta i öppet kontorslandskap har trivts bättre med att jobba ensamma under corona. Det finns ett samband mellan trivsel i hemmet och att man gillar att sitta i ett eget kontor, visar undersökningen.

Nyckeln till framgång med hemarbetet är bra kommunikation mellan chefer och anställda och regelbundna avstämningsmöten. Framöver ser man allt större flexibilitet i hur och var man vill arbeta.

En brittisk studie från universiteten i Cardiff och Southampton visar bland annat att hela 90% av de tillfrågade vill fortsätta att arbeta åtminstone delvis hemifrån framöver, enligt en artikel från BBC, Coronavirus: 'Nine in 10 would continue working from home'. Artikeln väcker också frågor om hur vi ska planera våra stadskärnor och kontorshus när arbetet blir mer flexibelt. 

Hur ser framtiden ut för våra campus?

Inga kommentarer: