måndag 28 september 2020

Webbinarium om digitalisering i högre utbildning

Den digitala tekniken bidrar till att utveckla undervisningen i högskolan. Men hur? Vad krävs för att framgångsrikt digitalisera svenska universitet och högskolor?

Den 20 oktober kl 13.00 arrangerar ITHU ett webbinarium där Kjell Nyman redogör för de slutsatser han kommit fram till i den studie om högskolans digitalisering som han genomfört på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Efter Kjells introduktion öppnar vi upp för en bred diskussion om den roll digitala verktyg kan spela för att öka undervisningens kvalitet, förbättra pedagogiken och vilka hinder och fallgropar vi behöver komma över.

Exempel på frågor som kommer tas upp till diskussion påwebbinariet är:
  • Hämmas den högskolepedagogiska utvecklingen av statusskillnaden mellan forskning och undervisning?
  • Hur kan vi skapa större klarhet i tolkningen av de juridiska regelverken när nya undervisningsmetoder basera på digitala teknik introduceras?
  • Är vi för naiva i vår tilltro till molnbaserade tjänster som t.ex. digitala lärplattformar?

Inga kommentarer: