onsdag 23 september 2020

Aktivt lärande med social distansering

Hur skapar du aktivt lärande i ett klassrum med social distansering eller i distansundervisning via t ex Zoom? En grupp lärare vid amerikanska Louisiana State University tog fram en praktisk guide om hur du kan organisera aktiva diskussioner, övningar och grupparbete, Active Learning while Physical Distancing. Guiden innehåller många kända metoder som används i ett traditionellt klassrum och ger exempel på hur du kan genomföra motsvarande aktivitet i ett synkront e-möte, ett fysiskt klassrum med social distansering och även asynkront via diskussionsforum mm.

Läs även en relevant artikel i tidskriften Inside Higher EdCan Active Learning Co-Exist With Physically Distanced Classrooms?


Inga kommentarer: