fredag 14 augusti 2020

Mingla på en digital konferens

En av de viktigaste aktiviteterna på en konferens är att mingla och träffa nya kollegor. Nu när digitala konferenser är normen tappar vi dessa spontana och värdefulla möten. En ny artikel från MIT, Online Mingling: Supporting Ad Hoc, Private Conversations at Virtual Conferences, beskriver hur en enkel app, Minglr, möjliggör spontana videomöten med andra konferensdeltagare. 

Minglr testades under en konferens i juni med mycket positiva resultat. Med appen kan du söka upp andra konferensdeltagare och be att få prata med dem. Sedan öppnas ett videomöte. Om personen du vill prata med är upptagen kan du stå i kö och vänta. Den första versionen av Minglr ger bara tvåpartssamtal men i framtiden kan man göra det möjligt för flera att delta i ett möte. En annan tänkbar utveckling är att kunna söka efter alla på konferensen som har samma intressen.

Utvecklingen inom detta område lär gå fort.

Inga kommentarer: