onsdag 4 april 2012

EFQUEL Innovation Forum 2012

EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning) arrangerar sin årliga konferens EFQUEL Innovation Forum i Granada, Spanien, 5-7 september. Konferensens tema i år är Learning for open innovation och huvudtalaren är en av de mest respekterade experterna inom e-lärande, Tony Bates.

Det formella utbildningssystemet står inför stora utmaningar under de närmaste åren. Nya utbildningsformer som öppna kurser och studentdrivna studiegrupper via sociala medier ifrågasätter de traditionella strukturerna och frågan är om dagens lärosäten kan anamma dessa nya idéer och anpassa sig eller väljer att gräva sig ner i tradition. Hur kan öppen innovation användas inom utbildning?

- This conference will question why most educational institutions still educate tomorrow’s leaders, experts and workforce with yesterday’s tools. The contemporary education landscape is facing disruptive technological advancements and the promises of web 2.0 to foster a new mode of knowledge creation and collaborative learning among students around the world. We are always online, continuously updating and connecting to electronic information nodes in the globalised digital village of the web. A key issue to develop a balanced view on the topic from all perspectives: strategic, pedagogical, managerial as well as technological. We aim to bring in contributions from different domains and disciplines towards open innovation and thus quality.

Konferensens första dag ägnas åt EFQUEL Academy, en utbildningsdag om kvalitet inom e-lärande där du får lära dig om kvalitetskriterier, bedömningsmodeller och en översikt på de vanligaste kvalitetsbegreppen i Europa idag.

Call for papers är nu ute och de bidrag som accepteras kommer också att publiceras i den första EFQUEL Journal.

Inga kommentarer: